Internetový obchod s materiálem proti kůrovci pro drobné vlastníky lesa - bez potřeby Osvědčení na nakládání s přípravky na ochranu rostlin k nákupu.

1.Na odchyt kůrovce potřebujete lapač:

  2. Do lapačů musíte dát feromon:

   3. Napadené dřevo musíte ošetřit:

    Nejlépe za pomoci profesionální techniky:

     Můžete asanovat i mechanicky: