České feromony = Pheagr IT, ID, PCH a IAC 

Metody preventivní ochrany před kůrovci na lesních dřevinách

Na této stránce naleznete stručný popis základních metod preventivní ochrany proti kůrovci.

Lapáky na kůrovce

Jako lapák se označuje pokácený strom, nebo jeho část, která slouží k cílenému odchytu rojících se dospělců. Lapák se vyrábí buď pokácením stojícího stromu, nebo se použije čerstvý materiál třeba z vývratů.

Lapák se často po svém povrchu pokrývá zeleným klestem, aby bylo zajištěno pomalejšího vysýchání kmene a tím dosažena delší doba jeho atraktivity pro kůrovce. Lapák je výhodné rovněž před nastražením odvětvit, aby s ním mohlo být následně snáze manipulováno. Pro některé druhy kůrovců je naopak výhodné větvě, nebo část koruny ponechat.

Lapák pro jarní rojení se připravuje do konce března. Jejich počet je dán stavem porostu v předešlém roce. Počty, termíny a způsoby umístění lapáků určují normy. Podle úrovně osídlení lapáku se další buď přikacují, nebo se výrazně zvyšuje počet lapáků pro další generaci brouka.

Lapák na konci rojení je nutné asanovat. Často se za asanaci považuje i odvoz ven z lokality, potom musí být dřevo do ukončení vývoje nové generace zpracováno, případně asanováno stejně jako ostatní kůrovcové dříví z nahodilé těžby.

Otrávený lapák se připravuje podobným způsobem. Základní rozdíl je v tom, že strom je na začátku nastražení opatřen insekticidním postřikem a slouží k přímé likvidaci naétavajících brouků. Pro zvýšení atraktivity se používá u těchto lapáků i agregační feromon lákající obě pohlaví kůrovců.

V posledních letech se stále více využívají i tzv. lapáky na stojato. V takovém případě je část stromů porostu "obětována" a je na ně umístěním feromonu nasměrován nálet brouků. Nejčastěji bývají pro zvýšení účinnosti od spodu ošetřeny insekticidem (např. až do výšky 7-10 m). To, ale není podmínkou

Lapák může být i tvaru trojnožky sestavené z polen. Dřevo se může pro zvýšení efektivity ošetřit insekticidem a trojnožka opatřit feromonem.

Feromony na lákání kůrovců, lapače a stojany.

K cílenému odchytu kůrovců za účelem kontroly i obrany proti přemnoženému škůdci se používají feromony.

Feromony na kůrovce jsou agregační feromony vnitrodruhové komunikace hmyzu. Pro každý druh kůrovců je potřeba využít specielní feromon, který se liší svým složením od podobných (často i podobným názvem)na jiné druhy.

Feromony lákají obě pohlaví škůdce a musí být umístěny do lapače, nebo na lapák, či na jiné odchytové zařízení (např. otrávená skladka, insekticidní síť aj.).

Délka účinnosti feromonu je u standardních typů cca 8-10 týdnů (na jedno rojení), ale na trhu jsou již feromony s celosezónním účinkem (min. na 180 dnů). Po ukončení účinku, které je často signalizováno i výrazným snížením počtu odchycených brouků je feromon třeba vyměnit. Na jeden lapač se tak za jednu sezónu použijí 2-3 standardní feromony.

Lapače na kůrovce, ve kterých je umístěn feromon nám pomáhají nejpřesněji kvantifikovat stav rojící se populace. Z lapače musí být v pravidelných intervalech brouci odstraňovány a likvidováni. Při těchto kontrolách můžeme podle počtu ml odchycených brouků stanovit relativně přesný počet odchycených jedinců. Pro každý druh kůrovce je trochu jiný poměr ml/ks odchycených dospělců. Odchyty zaznamenáváme a podle sumy počtu odchycených brouků se na konci rojení upravuje počet lapačů (lapáků) pro rojení další generace.

Lapač s feromonem je třeba umístit na stojan, tak aby střed lapače byl přibližně v prsní výšce dospělého člověka.

Lapače na stojanu se rovněž musí umístit v dostatečné vzdálenosti od zdravých stromů (dle druhu 5 - 15m) a rovněž v dostatečných rozestupech mezi sebou (25 - 50m), tak aby byl let brouků směrován jasně k lapači, aby nedošlo k matení brouků, příliš hustou sítí feromonů na ploše. 

Insekticidní trojnožky Trinet P®

Trojnožka kovové konstrukce s teleskopickými nohami. K terénu je připevněna ukotvovacími kolíky. Na tuto konstrukce se nasazuje přesně ušitá insekticidní síť. Insekticidní síť má délkou kontaktního účinku na škodlivý hmyz nejméně 6 měsíců. Účinná látka není z textilie opatřeným speciálním polymerem nikterak vyplavována srážkami. Je dokonce odolná i proti saponátům v pračce na oblečení. Z tohoto důvodu jde o zařízení, které vůbec nekontaminuje životní prostředí pesticidní látkou.

Trojnožka je opatřena feromonem zajišťujícím trvalé lákání škodlivého hmyzu, který je součástí balení. Feromony lze měnit podle preference uživatele a podle převažujícího druhu škodlivého hmyzu.

Nejčastěji se používá s feromonem na kůrovce. Takto sestavená trojnožka vykazuje vysokou stabilitu a spolehlivou účinnost na mortalitu přilákaných brouků.

Její výhodou je, že např. při využití celosezónního feromonu jde o odchytové zařízení bez potřeby průběžné údržby. Není potřeba řešit pravidelnými návštěvami odstranění odchycených brouků. Z těchto důvodu je to ideální řešení pro spolehlivou ochranu odlehlejších kůrovcových ohnisek.

Pro další sezónu je možné zakoupit už jen novou síť s feromonem bez kovové konstrukce.